GICK KONDOMEN SÖNDER? DET ÄR INTE HELA VÄRLDEN

GICK KONDOMEN SÖNDER? DET ÄR INTE HELA VÄRLDEN

2021-03-25

En trasig kondom är något många av oss upplever, antingen på grund av användarfel eller att själva kondomen var defekt. Du kan bli besviken över att detta välkända och vida använda barriärskydd inte fungerade, men det finns vissa saker du kan göra för att förhindra att en trasig kondom leder till graviditet.

Videos filtered by:

VILKA ALTERNATIV FINNS

JÄMFÖR METODERNA

VeevaWeb2PDF - Hints

VeevaWeb2PDF - Hints