ÄR DET OK?

ÄR DET OK ATT LÅTA SIN PARTNER BETALA FÖR P-SPRUTAN?

Val

ÄR DET OK ATT SKAFFA ETT ANNAT UTLÅTANDE FRÅN EN ANNAN BARNMORSKA ELLER GYNEKOLOG?

Val

ÄR DET OK ATT SLUTA ANVÄNDA HORMONELLA PREVENTIVMETODER UTAN ATT TALA MED EN LÄKARE FÖRST?

Val