ÄR DET OK?

ÄR DET OK ATT VARA RÄDD FÖR ATT DET SKA GÖRA ONT ATT SÄTTA IN EN P-STAV?

Val

ÄR DET OK ATT VARA OROLIG FÖR ATT EN P-STAV SKA SYNAS?

Val

ÄR DET OK ATT LÅTA SIN PARTNER BETALA FÖR P-STAVEN?

Val