Vilket är det bästa preventivmedlet?

Vad är skillnaden mellan de olika metoderna?

Effektivitet, fördelar och funktion

(7 min) Hör om olika preventivmetoders effektivitet, fördelar och funktion. Få ökad kunskap och förståelse för vilken preventivmetod som passar just dig.

Hur ska man välja rätt preventivmetod?

Det finns 2 typer av metoder: långverkande och kortverkande.

Långverkande metoder kan sitta i kroppen mellan 3-8 år, dessa har den högsta effektiviteten och hit hör spiral och stav.

Kortverkande metoder är de som byts ut varje dag, vecka, månad eller kvartal, beroende på metod. Exempel på dessa är piller, plåster, ring och spruta.

Yngre kvinnor är mest fertila och därför är det viktigt att se över effektivitetsgraden när man väljer sitt preventivmedel.

Både långverkande och kortverkande metoder finns med och utan hormoner.

Ta reda på dina alternativ

Hormonspiral

Hormonspiral

99 % effektivt

Liten, flexibel T-form

Fungerar i 3–8 år

P-spruta

P-spruta

94 % effektivt

P-spruta

Fungerar i 3 månader

P-piller

P-piller

91 % effektivt

En daglig tablett

Tas varje dag

Kondom för män

Kondom för män

82 % effektivt

"Gummi"

Sätts på före samlag

JÄMFÖR METODERNA

ÄR DET OK?

VILKEN ÄR MIN METOD

Om du är osäker på vilken metod du ska välja kan du göra testet för att ta reda på vilken metod som kan passa dig.

VILKEN ÄR MIN METOD, FRÅGEFORMULÄR

VeevaWeb2PDF - Hints

VeevaWeb2PDF - Hints