Sekretessinformation

Denna webbplats (nedan kallad ”Webbplatsen”) tillhandahålls av Bayer AB (kallas nedan oss eller vi). För mer information om den som tillhandahåller webbplatsen, se vår imprint.

Hantering av personuppgifter

Nedan redogör vi för hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder Webbplatsen. Om inget annat anges i avsnitten nedan är den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter att den krävs för att du ska få tillgång till de funktioner på Webbplatsen som du önskar använda (Art. 6(1)(b) dataskyddsförordningen).

Användning av Webbplatsen
Åtkomst till Webbplatsen

När du öppnar Webbplatsen överför din webbläsare vissa data till vår webbserver. Detta görs av tekniska skäl och krävs för att du ska få tillgång till önskad information. Följande data samlas in, lagras under en kort tid och används för att underlätta din åtkomst till Webbplatsen:

 • IP-adress
 • datum och tid för åtkomst
 • tidszonsskillnad till GMT(Greenwich Mean Time)
 • innehåll i begäran (specifik plats)
 • åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • överförd datavolym
 • webbplats som begär åtkomst
 • webbläsare, språkinställningar, webbläsarens version av operativsystem och yta

För att skydda våra legitima intressen kommer vi därutöver att lagra sådana data under en begränsad tid för att kunna spåra personuppgifter i händelse av obehörig åtkomst eller försök till obehörig åtkomst till våra servrar (Art. 6(1)(f) dataskyddsförordningen).

Inställning för kakor (cookies)

Vad är kakor (cookies)?

Webbplatsen använder kakor. Kakor, eller cookies, är små textfiler som via din webbläsare sparas i din dators minne. Kakorna innehåller viss information (t.ex. vilket språk eller vilka webbplatsinställningar du brukar använda) som din webbläsare (beroende på kakans livslängd) skickar tillbaka till oss nästa gång du besöker Webbplatsen.

Vilka kakor använder vi?

Vi skiljer mellan två kategorier av kakor: (1) Funktionella kakor, som behövs för att vår webbplats ska fungera bra och (2) Valbara kakor som används för webbplatsanalys och marknadsföringsändamål. Tabellerna nedan innehåller en detaljerad beskrivning av de kakor vi använder:

Syfte och innehåll

Google Tag Manager

Dessa kakor gör det möjligt för oss att analysera ditt användande av webbplatsen genom att tilldela ett unikt och slumpmässigt genererat ID till din enhet vilket ger oss möjligheten att känna igen din enhet vid nästa besök. 
Livslängd: 6 månader
Leverantör: Google Inc.

Facebook Pixel

Dessa kakor gör det möjligt för oss att analysera ditt användande av webbplatsen genom att tilldela ett unikt och slumpmässigt genererat ID till din enhet vilket ger oss möjligheten att känna igen din enhet vid nästa besök. 
Livslängd: 6 månader
Leverantör: Google Inc.

Kräver ditt samtycke

Vi använder valbara kakor endast om vi har fått ditt samtycke (Art. 6(1)(a) dataskyddsförordningen). Första gången du besöker Webbplatsen visas ett popupmeddelande som frågar om du samtycker till att valbara kakor används. Om du ger ditt samtycke placerar vi en kaka på din dator och popumeddelandet visas inte igen så länge kakan är aktiv. När kakans livslängd har löpt ut, eller om du aktivt raderar kakan, visas popupmeddelandet igen vid ditt nästa besök på Webbplatsen och du blir på nytt tillfrågad om samtycke.

Förhindra kakor

Du kan givetvis använda vår webbplats utan att några kakor sparas på din dator. Du kan när som helst ändra din webbläsares inställning för hantering av kakor eller avaktivera kakor helt. Men om du gör det kan det hända att funktionerna på webbplatsen begränsas eller att vår webbläsare blir mindre användarvänlig. Du kan när som helst stoppa icke-obligatoriska kakor på det sätt som anges i tabellen ovan.

 • Webbplatsanalys med Google

På Webbplatsen använder vi en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (nedan kallat ”Google”).

Google analyserar din användning av vår webbplats för vår räkning. För det ändamålet använder vi de kakor som beskrivs närmare i tabellen ovan. Den information som samlas in av Google i samband med att du använder vår webbplats (t.ex. hänvisande URL, våra webbsidor som du besöker, den typ av webbläsare du använder, din språkinställning, ditt operativsystem och din skärmupplösning) överförs till en server hos Google i USA, där informationen lagras och analyseras. Därefter får vi de relevanta resultaten i anonymiserad form. Dina användaruppgifter kopplas inte till din fullständiga IP-adress under denna process. Vi har aktiverat den IP-anonymiseringsfunktion som Google erbjuder på vår webbplats. Den raderar de sista 8 siffrorna (typ IPv4) eller de sista 80 bitsen (typ IPv6) av din IP-adress efter varje dataöverföring till Google. Dessutom är Google certifierat under EU-US Privacy Shield, som garanterar att en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter upprätthålls vid Googles behandling av data i USA.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till användning av webbanalys, antingen genom att ladda ner och installera Googles insticksprogram för webbläsare eller genom att hantera ditt samtyckte enligt tabellen ovan. I så fall sparas en opt-out kaka (en undantagskaka) på din dator. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar opt-out kakan.

 • Beteendemarknadsföring med Google

Denna webbplats använder en beteendemarknadsföringstjänst från Google Marketing Platform, en så kallad målinriktad marknadsföringstjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (nedan kallat ”Google”).

Google analyserar din användning av Webbplatsen. För det ändamålet använder Google de kakor som beskrivs närmare i tabellen ovan. Den information som samlas in av Google i samband med att du använder vår webbplats (t.ex. hänvisande URL, våra webbsidor som du besöker, den typ av webbläsare du använder, din språkinställning, ditt operativsystem och din skärmupplösning) överförs till en server hos Google i USA, där informationen lagras och analyseras. Vi och vår partner Google kommer att använda denna information för att anpassa vår marknadsföring så att den passar bättre för dig och dina intressen, begränsa antalet gånger samma annons visas, utvärdera hur effektiva reklamkampanjer är och få en bättre förståelse av besökares beteende efter att de har tittat på en viss annons. När du besöker en annan webbplats i det så kallade “Google Display Network”, kan det hända att popupfönster visas som är individuellt anpassade efter dina intressen utifrån information som samlats på vår webbplats. 

Google är certifierat enligt EU-US Privacy Shield, vilket säkerställer att en adekvat nivå av dataskydd upprätthålls med avseende på behandling av personuppgifter från Google i USA. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycket till denna överföring av information till Google för  beteendemarknadsföringsändamål på internet, genom att du antingen hantera dina samtycken i tabellen ovan, så att en opt-out-kaka (en undantagskaka) sparas på din dator, eller genom att du laddar ned och installerar Googles insticksprogram för webbläsare som Google erbjuder. Båda alternativ förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar opt-out-kakan.

Google ansvarar för att behandla dina personuppgifter som Google samlar in direkt från vår webbplats för beteendemarknads-föringstjänster på internet. Eftersom vi inte har någon kontroll över personuppgifter som samlats in och bearbetats av tredje part, kan vi inte ge bindande information rörande omfattningen och syftet av sådan personuppgiftsbehandling. För att få ytterligare information om hur Google behandlar dina personuppgifter och hur länge de sparas, besök sidan med Googles information om datasäkerhet. Vid tidpunkten för framtagandet av detta utlåtande var Googles information tillgänglig i Googles dataskyddsriktlinjer för annonsering: Google Data Protection Guidelines for Advertising.

 • Beteendemarknadsföring med Facebook

Denna webbplats använder en beteendemarknadsföringstjänst från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (med Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA som underbiträde) (“Facebook”).

Facebook kommer att analysera din användning av denna webbplats. För detta ändamål använder vi kakor som beskrivs närmare i tabellen ovan. Den information som samlas in av Facebook i samband med din användning av vår webbplats kommer att överföras till en server på Facebook i USA där den kommer att lagras och analyseras. Dessa uppgifter inkluderar referensadressen (URL), din webbläsartyp, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning och ytterligare information beroende på de implementerade pixelhändelserna (t.ex. "köp" behandlar typ, ID och nummer för det valda objektet också som betalningsinformation och valuta; "sök" bearbetar söksträngen när du söker efter en produkt på vår hemsida; "visa innehåll" behandlar innehålls-ID, namn, typ, valuta och värde). Vi och vår partner Facebook kommer att använda denna information för att bättre skräddarsy våra annonser till dig och dina intressen, för att begränsa antalet gånger du visas samma annons, för att utvärdera effektiviteten av marknadsföringskampanjer och för att bättre förstå besökarnas beteende efter de har tittat på en viss annons. När du besöker din Facebook-tidslinje eller en annan webbplats för Facebooks annonsnätverk (så kallade "Audience Network") kan anpassade flöden som är skräddarsydda för dina intressen presenteras för dig på vår webbplats.

Facebook är certifierat enligt EU-US Privacy Shield, vilket säkerställer att en adekvat nivå av dataskydd upprätthålls med avseende på behandling av personuppgifter från Facebook i USA. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycket till denna överföring av information till Facebook för beteendemarknadsförings-ändamål på internet, genom att du hanterar dina samtycken i tabellen ovan, så att en opt-out-kaka (en undantagskaka) sparas på din dator. Vänligen notera att detta enbart kommer att begränsa överföringen av information till Facebook så länge som du inte raderar undantagskakan. 

Facebook ansvarar för att behandla dina personuppgifter som Facebook samlar in direkt från vår webbplats för beteendemarknadsföringstjänster på internet. Eftersom vi inte har någon kontroll över personuppgifter som samlats in och bearbetats av tredje part, kan vi inte ge bindande information rörande omfattningen och syftet av sådan personuppgiftsbehandling. För att få ytterligare information om hur Facebook behandlar dina personuppgifter och hur länge de sparas, besök sidan med Facebooks information om datasäkerhet. Vid tidpunkten för framtagandet av detta utlåtande var Facebooks information tillgänglig i Facebooks Datapolicy.

 • Tjänster och innehåll från tredje parter på Webbplatsen

Vi använder tjänster och/eller innehåll från tredje part på vår webbplats. När du använder sådana tjänster från tredje part eller när innehåll från tredje part visas utväxlas kommunikationsdata mellan dig och respektive leverantör av tekniska skäl. 

Respektive leverantör av tjänsterna eller innehållet kan även behandla dina personuppgifter för andra ändamål. Så vitt vi känner till har vi konfigurerat tjänsterna och innehållet från leverantörer som är kända för att behandla personuppgifter för egna ändamål på ett sådant sätt att antingen all kommunikation för andra ändamål än att presentera deras tjänster eller innehåll på vår webbplats är blockerad eller så att kommunikation endast äger rum när du aktivt har valt att använda respektive tjänst. Eftersom vi inte har någon kontroll över uppgifter som samlas in och behandlas av tredje parter kan vi dock inte ge bindande information om omfattningen och ändamålet med sådan behandling av personuppgifter.

För mer information om omfattningen och ändamålet för sådan insamling och behandling av dina uppgifter, läs sekretesspolicyn för de företag som levererar tjänsterna och/eller innehållet vi tillhandahåller och som ansvarar för skyddet av dina personuppgifter i detta sammanhang: 

 

 • Information om dina rättigheter

I allmänhet har du följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

 • Rätt till information om dina personuppgifter som vi lagrar.
 • Rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att motsätta dig behandling av skäl som rör ditt rättmätiga intresse, allmänt intresse eller profilering, förutom om vi kan visa att det finns tvingande, motiverade skäl till att åsidosätta dina intressen, rättigheter och friheter, eller att sådan behandling sker för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.
 • Du kan när som helst i med verkan framåt i tiden ta tillbaka ditt samtycke till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter. För mer information, se avsnitten ovan som beskriver behandlingen av uppgifter baserat på ditt samtycke.

Om du vill utöva dina rättigheter ska du ställa din begäran till den kontakt som anges nedan. (C.).

 • Kontakt

För frågor angående sekretesspolicyn, vänligen skicka ett e-mail eller kontakta vår uppgiftsskyddsrådgivare på följande adress:

Data Privacy Manager
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna

 • Ändring av sekretesspolicyn

Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera vår sekretesspolicy. Uppdateringar av vår sekretesspolicy publiceras på vår Webbplats. Alla ändringar träder i kraft vid publiceringen på vår Webbplats. Därför rekommenderar vi att du regelbundet besöker webbplatsen för att hålla dig informerad om möjliga uppdateringar.

21.10.2019