ÄR DET OK?

ÄR DET OK ATT OROA SIG ÖVER ATT DET SKA GÖRA ONT ATT SÄTTA IN EN HORMONSPIRAL?

Val

ÄR DET OK ATT ENS PARTNER BETALAR FÖR HORMONSPIRALEN?

Val

ÄR DET OK ATT SLUTA ANVÄNDA HORMONELLA PREVENTIVMETODER UTAN ATT TALA MED EN LÄKARE FÖRST?

Val