VILKET ÄR DET MEST EFFEKTIVA PREVENTIVMEDLET?

SÄKERHETEN FÖRST.

Vill du kanske ha ett nytt preventivmedel? När det finns så många metoder att välja mellan kan det ibland vara svårt att hålla reda på alla alternativ och avgöra vad som är säkrast för dig och passar dig bäst.

Om du inte är redo att få barn är det desto viktigare att du känner till skillnaden mellan perfekt och typisk användning – de två olika effektivitetsmåtten för varje preventivmedelsmetod (det kanske även förklarar varför man ibland kan läsa att p-piller är 99 % effektiva men även 91 % effektiva).

contraception after abortion

Med perfekt användning menar man den preventiva effekten baserad på medicinska studier som genomförs i kontrollerade miljöer och knappast lämnar utrymme för mänskliga misstag.

Typisk användning bygger på verkliga livet och tar hänsyn till det som händer i livet, man glömmer piller, får magsjuka eller är ute på resa. Såvida du inte är en robot eller har en otrolig disciplin är typisk användning det mest realistiska måttet i sammanhanget.

Generellt sett gäller följande: Ju mer permanent en metod är, desto mer effektiv är den.
Sterilisering är bland de mest effektiva preventivmetoderna (99 %+) – men den är också irreversibel (går inte att ändra sig).

Långverkande, reversibla preventivmedel fungerar på längre sikt och sätts in av barnmorska/gynekolog, vilket minimerar risken för mänskliga misstag. Dessa metoder omfattar spiral och p-stav (99 %). De är helt reversibla. Du kan när som helst få dem borttagna, och därefter kan du bli gravid.

Metoder som kräver din uppmärksamhet varje dag, vecka eller i sista sekunden uppvisar en större variation mellan perfekt och typisk användning. De brukar ha en lägre siffra för typisk användning, eftersom de kräver en mycket större ansträngning av användaren.

När du väljer preventivmedel är det värt att tänka på hur disciplinerad du är som person, eftersom det påverkar effektiviteten för ditt preventivmedel.

En bra plats att börja jämföra preventivmedel är här för att se hur den preventiva effekten skiljer sig åt mellan olika metoder.

Detta test om preventivmedel ger dig och din barnmorska/gynekolog en bra utgångspunkt för ert samtal om vilken metod som passar dig.

Tack för att du låter oss vara med på din resa.

Vänliga hälsningar,

Ditt team på #MITTPREVENTIVMEDEL

REKOMMENDERADE BLOGGAR

VeevaWeb2PDF - Hints

VeevaWeb2PDF - Hints