ÄR DET OK?

ÄR DET OK ATT INTE LITA PÅ SIN PREVENTIVMETOD HELT OCH HÅLLET?

Val

ÄR DET OK ATT INTE LITA PÅ P-SPRUTAN?

Val

ÄR DET OK ATT INTE LITA PÅ P-PLÅSTRET?

Val