Portrait of a trans man

transperson eller icke-binär

Funderar du på preventivmedel?

Oavsett om du identifierar dig som trans eller icke-binär, eller relaterar till någon annan del av könsspektrumet, kan du behöva använda ett preventivmedel. Precis som för vem som helst, så har det med dina individuella behov att göra. Vaginalt sex kan leda till graviditet om du har livmoder och äggstockar och din partner har penis och testiklar. Om du har vaginalt sex och inte planerar att bli gravid, bör du alltså överväga att använda ett preventivmedel. Alla preventivmedel som finns tillgängliga för cispersoner, är även tillgängliga för dig.

Preventivmedel vid hormonbehandling?

Kort svar –ja! Eftersom könshormoner(som testosteron) inte är pålitliga som preventivmetod. Det är bäst att du pratar med din läkare innan du börjar använda ett nytt preventivmedel.Här kommer några tips för att hjälpa dig att komma igång:

Om du är transman

Om du är en transman som har vaginalt sex och inte har genomgått kirurgi för att ta bort livmodern (hysterektomi) eller äggstockarna (ooforektomi), eller kirurgi för att blockera äggledarna som transporterar äggen till livmodern (tubal ligering) bör du överväga att använda ett preventivmedel.

Testosteron kan begränsa östrogenproduktionen över tid och stoppa din menstruation inom 1 till 12 månader, men detta är inte tillräckligt för att undvika graviditet. Även om du har tagit testosteron under en längre tid är det fortfarande möjligt att bli gravid. Detta är särskilt viktigt eftersom testosteron kan orsaka skador på ett foster.

Vilken metod passar?

Som transman eller icke-binär person som tar hormoner kan du använda alla preventivmedel som finns tillgängliga för ciskvinnor. Men det är inte helt klarlagt om östrogeninnehållande kombinerade hormonmetoder krockar med de maskuliniserande effekterna av testosteron eller inte. Av den anledningen bör andra alternativ som kan fungera för dig övervägas. Prata med din läkare om din fertilitet och behov av preventivmedel!

  Reversibla (barriärmetoder som manlig kondom, pessar och spiral) och irreversibla (tubal ligering eller kirurgiskt avlägsnande av könsorganen)

   Spiral, P-stav, p-spruta och piller med enbart gestagen

    P-plåster, p-ring, och vissa piller innehåller också östrogen förutom gestagen. Det är inte helt klarlagt om östrogen krockar med de maskuliniserande effekterna av testosteron eller inte. Av den anledningen bör andra alternativ som inte innehåller östrogen övervägas i första hand.

    Om din partner är transkvinna

    Om du har vaginalt sex med din partner, som är en transkvinna som inte har genomgått kirurgi för att ta bort penis (penektomi) eller testiklar (orchiektomi), eller för att skära av eller blockera sädesledarna (vasektomi), bör du överväga att använda ett preventivmedel. Östrogenbehandling av transkvinnor som genomgår könsbekräftande behandling stoppar inte spermieproduktionen helt, och ingen av de antiandrogena behandlingarna är effektiva som preventivmetod.

    Jämför dina alternativ

    Ta reda på vilka preventivmedel som lindrar menstruationerna. Du kan också se hur effektivt de förhindrar graviditet och välja andra saker som kan vara viktiga för dig.

    Comparison tool

    Hitta en läkare

    Att diskutera din fertilitet och dina behov med en läkare är ett viktigt steg för din hälsa och fertilitetsplanering. Att hitta en passande läkare, som är empatisk och förstår dina behov, kan göra processen enklare.

    Råd inför läkarbesöket:

    • Ta med en närstående.
    • Berätta om dina pronomen och vad du kallar dina kroppsdelar.
    • Var beredd på en eventuell undersökning av vagina, livmodern eller äggstockarna.
    • Byt läkare om du inte känner dig bekväm med hen.

    Fråga dina vänner och bekanta eller se hur du kan hitta en läkare nedan:

    World Professional Association for Transgender Health (WPATH)

    Gay and Lesbian Medical Association (GLMA)

    BEHÖVER DU RÅD?

    Förbered dig på att tala med en läkare eller sjuksköterska. Använd en trestegs-guide för att förbereda dig inför nästa läkarbesök.

    FÖRSTÅ HORMONERNA I PREVENTIVMEDEL

    Läs om skillnaderna - hormonfritt eller med hormoner

    VeevaWeb2PDF - Hints

    VeevaWeb2PDF - Hints