ÄR DET OK?

ÄR DET OK ATT INTE VILJA ANVÄNDA KONDOM?

Val

ÄR DET OK ATT BYTA VARUMÄRKE PÅ DET SPERMIEHÄMMANDE MEDLET?

Val

ÄR DET OK ATT ENS PARTNER BETALAR FÖR HORMONSPIRALEN?

Val